Ντόρα Πάλλη


ΑΚΑΔΗΜΙΑ+ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ!

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ + είναι μια πρωτοβουλία ανθρώπων από τον χώρο της επιστήμης, του αθλητισμού και της πολιτικής με στόχο να στηρίξει τα δημόσια σχολεία της χώρας και την οικογένεια.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ + εφαρμόζει μια σειρά προγραμμάτων επιμόρφωσης σε επίκαιρα ζητήματα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό έως τον σχολικό εκφοβισμό και τις μαθησιακές δυσκολίες.

Η πρώτη παρουσία της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ+  έγινε στην Καλλιθέα, στην ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργάνωσε ο Δήμος Καλλιθέας. Στην εκδήλωση, η Ντόρα Πάλλη – εκ των ιδρυτών της πρωτοβουλίας- μίλησε για την εργασιακή κινητικότητα και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

You may also like

0 comments

By