Ντόρα Πάλλη


Τρέξαμε για την ειρήνη μαζί με 500 παιδιά πρόσφυγες

Στις 22 Ιουνίου τρέξαμε για την ειρήνη μαζί με 500 παιδιά πρόσφυγες. Μια πρωτοβουλία της ΕΘΝΟΑ, του ΔΚΟΕ, της ΕΟΕ και της Ύπατης Αρμοςτείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

 

 

 

You may also like

0 comments

By